Проектиране и Съгласуване

Концепция за изграждане… Управление на проекта от специалисти за продажба на горива.

health-safety-large-1Изграждането или реконструкцията на всяка нова бензиностанция е сложен проект, който изисква експертни познания. Токхайм Рое България ръководи цялостното развитието на една горивна станция:

  • Проучване и добиване на лицензи и разрешителни
  • Консултантски услуги
  • Проектиране и съгласуване
  • Строителство
  • Технологично изграждане
  • Съпътстващо оборудване
  • Нивомерни, фискални и горивни системи
  • IT инфраструктурно изграждане и подръжка

Нашите специалисти покриват територията на цяла България и ще работят в партньорство с вас, за да получите най-добрите услуги.

Свържете се с нас, за да обсъдим бъдещият ви бизнес!

sales@tokheimservices.bg