Изграждане – строителство

 
 

Строителство от начало до край

tokheim-progauge-service (1)Независимо дали изграждате бензиностанция от начало или обновявате и модернизирате вече съществуващите съоръжения можем да ви предоставят пълен набор от услуги. Вашият персонален ръководител на проект може да се грижи за цялостното изграждане от самото начало. Ние ще ви предоставим набор от опции за оформление за вашата нова станция и ще работим в тясно сътрудничество с вас, за да управлявате  цялата сложна и тематична документация, която е необходима. Нашите местни инженерни екипи могат да покрият всичко от първоначалните проучвания на мястото, визуализиране  на цялата информация в CAD чертежи, подробно описание на спецификации, тръби и резервоари,  строителство на forecourts площадки и магазини, и накрая изграждане и въвеждане в експлоатация на цялото оборудване. Tokheim ще бъде с вас на всяка стъпка от пътя, за да се гарантира, че имате една безопасна, сигурна, модерна и иновативна бензиностанция, която е построена, за да продължи дълго в бъдещето.

 

PAYMENT-overviewПартньорство за по-добри “Продажби“

Има огромно разнообразие от хардуерни и софтуерни системи, които са на разположение, за да помогнат да стартирате  работата на една бензиностанция. Ключовият въпрос е как най-добре да се интегрират, да управлявате и да се възползвате от всички тези данни. Tokheim са пазарни лидери в предоставянето на ефективни  IT решения на сложни системи и платежни проекти. Ние имаме опит от екипи на място, които са подкрепени от Systems and Electronics Business Unit (SEBU). Tokheim работи в партньорство с големите петролни компании и независими мрежи, за да предоставят ефективни решения за търговия на дребно.

За по-подробна информация, моля свържете се с наш представител.

sales@tokheimservices.bg