Safepay (безопасно плащане)

SAFEPAY-overview

Затворена система за парични средства, която автоматично брои парите и разпределя правилно промените. Tokheim, в партньорство с Gunnebo, въведе Safepay – затворена кеш система за търговците на дребно. Тази затворена система за боравене с пари може да замества ръчните каси с касови системи за рециклиране.

Плащането се брои автоматично. и правилно изплаща монети и банкноти.Плащането се контролира от момента,в който клиента дава парите,докато те достигнат центъра за парично броене. С Safepay, магазините са по-безопасни, парични разлики и загуби се отстраняват, и бек-офис администрацията намалява.

 

featuresSafePay-CR2_retur-2010-03-10-300dpi1

Как действа?
  1. Клиента слага монети в устройството.Автоматично сортира и брои монетите.
  2. Парите винаги се предават на касиера, които ги вмъква в четеца за банкноти – касиери обикновено са по-бързи в процеса на зареждане на банкнотите.
  3. Автоматично се разпределят както в монети и банкноти от Safepay.

 

 

fuel-pos-touchscreenГориво POS с Safepay

Системата Safepay е напълно интегрирана с POS, така че сега можете да комбинирате една сигурна система за парично боравене с дебитни, кредитни и горивни карти за плащане. Системата се състои от две различни части: една в предната част на POS-а за клиента, да пуска монети и една зад POS-а за касиера, за Всички плащания и сделки са свързани с EPOS. Повече за POS гориво