Petrol Manager

Petrol-manager-overview

Petrol Мениджър  е сървър-базирана технология на Tokheim, която ви позволява дистанционно  да управлявате дейности свързани с горивата на вашата  мрежа от станции (автоматични или на самообслужване). Тя ви помага лесно да управлявате вашата мрежа чрез сигнали, да правите  дневни справки, и да следите  точно колко гориво се съхранява в танковете . Чрез приложението Петрол мениджър можете също така да променяте цените си дистанционно, така че даможете  да управлявате вашите наличности от Горива, ефективно от всяко едно място.

 

reports-icon-smallПредупреждения и известия

Модулът “Предупреждения“ ви предоставя незабавен преглед на състоянието на мрежата и бързо идентифицира възможни проблеми. Можете да получавате съобщения относно изчерпване на складовите  наличности, теч на гориво, аларми за измама и липса на хартия в платежните  терминали. Можете да интегрирате видеонаблюдение, така че можете да получите и видеоизображения, пряко свързани със събитието. Този модул също предлага възможност за ескалиране на проблеми  чрез SMS или електронна поща.

 

 

pole-sign-icon-smallУправление на Цени

Този модул ви дава  преглед на структурата на цените в мрежата ви и ви позволява да управлявате цените на централно ниво. Можете лесно да промените цените на горивата – стандартна смяна на цените, както и алтернативна промяна при използването на интегрирани приложения за лоялни клиенти или карти с отстъпки за горива. Приложението автоматично променя крайната цена в съответствие с избрания план като цялостно интегрирано решение.

 

 

tlg-icon-small1Управление  на Горива

Petrol Мениджър ви позволява да се свържете с резервоара, за да проследите наличности те  на горивата на станцията. Прости и ясни графики ви дават представа за количествата в   резервоарите, по група горива и по тип на гориво. Можете да направите разбивка на данните, и така да прогнозирате  напред  във времето необходимостта от следваща доставка  а също  и увереността, че винаги имате  необходимите наличности в танковете.

 

 

payment-icon-smallУправление на продажбите

Този модул предоставя различни гледни точки върху продажбите на гориво и дава индикация за продажбите  на всяка една от станциите в рамките на вашата мрежа. Можете да видите продажбите  по час, ден, седмица или месец ,и да направите сравнителен анализ.

 

 

admin-icon-smallДостъп за управление

Местен  екип за поддръжка Tokheim може да създаде акаунти на администраторите и потребителите . Можете да зададете различни нива на достъп за служителите си, както и лесно да управлявате и да контролирате , кой да получава уведомления и за какви видове сигнали.