Система за отвеждане на парите

download

Не всички системи за отвеждане на парите са едни и същи. Те се различават по точност, надеждност и консумация на енергия. Технологията на която са базирани също варира значително. Tokheim е водещ специалист в областта на управлението на горивни пари Vapour Recovery. Нашите електронни VR решения са широко известни като най-точните, надеждните и рентабилни решения на пазара днес. Ние предлагаме два варианта за система за отвеждане на парите етап II VR колонки: отворена циркулираща система(ECVR-OL) и самостоятелно калибрираща се системата (ECVR-SCS). Ние също предоставяме комплекти за управление на парите и за други производители на колонки.
Тези системи могат да бъдат доставени като стандартно оборудване за всички наши нови калкулатори – гарантираме, че това няма да доведе до нужда от допълнителна VR електроника. Това води до по-малко компоненти, повече пространство, по-малко консумация на енергия и по-малко кабели.

 

Vapour-RecoveryРешения на Tokheim ECVR (ECVR-OL)

Електронно контролирана система за отвеждане на парите -(ECVR-OL) на Токхайм използва мощен TQC калкулатор, за да контролира точно VR. Това решение на входно ниво осигурява по-голяма точност (обикновено 100% + / – 0,05), както и намалена консумация на енергията използвана от помпената единица (33% по-малко в сравнение с други производители). ECVR-OL идва без движещи се части, което го прави по-надежден и е по-малко вероятно да се нуждае от обслужване.

 
 

Решения на Tokheim ECVR (ECVR-SCS)

Електронно контролирана система за отвеждане на парите – Система за самостоятелно Калибриране (ECVR-SCS) има допълнителен брой функции, за да се гарантира, че вашията VR система не изисква ръчно калибриране, когато вече е направено. Системата съчетава стабилната архитектура на ECVR-OL с нашия патентован измервател за парите (VFM). Данните за калибриране се обновяват и анализират след всяко пълнене; това се компенсира автоматично за всяка загуба на пари и се гарантира 100% точност. Експлоатационната безопасност и ефективност се подобрява допълнително от функционалния анализ в реално време. С ECVR-SCS решенията са силно намалени сервизните намеси, чрез дистанционна диагностика и персонала може да се заеме с работата си, без да се налага да се притеснява за аларми или повреди по колонките. Системата е с по-ниска обща цена поради факта, че са намалени разходите за поддръжка и повторното калибриране през целия жизнен цикъл.