Автоматична температурна компенсация

download (1)

Автоматична температурна Компенсация (Automatic Temperature Compensation) от Tokheim е напълно одобрен и сертифициран компонент от NMi, който ви гарантира че ще разтоварите гориво си в същия обем, независимо от температурата. Като общо правило, колкото по-студена е температура на резервоара толкова повече гориво може да се губи с всяка продажба. Това е така, защото горивото се свива при по-студени температури и се разширява при по-топли температури. Много европейски страни, особено на изток и северозапад, имат средно относително ниска температура, в която ATC е компонент, който може да осигури ясна и прозрачна възвръщаемост на инвестициите.

 

auromatic-temperature-compensation-explained-atcНауката зад технологията
  • Да вземем един пример за един резервоар със средна годишна температура от 11,6 ° C.
  • Температурният коефициент на горивото е 0.1% на 1° С температурна промяна. Това означава, че всеки път, когато температурата на горивата се увеличава / намалява с 1 °C те се разширяват / свиват с 0.1%.
  • Европейското законодателство позволява да се освободи гориво при 15 °C, следователно вашата станция ще спести 0.34%* годишно в обем гориво (* това прогнозирано спестяване е въз основа на 15 °C -11.6 °C = 3,4 °C, умножено по 0.001)
  • При продажба на 2,5 милиона литра гориво годишно ще се спести 8500 литра гориво
  • Всички нови колонки произведени от Токхайм могат да бъдат поръчани с интегрирана ATC

  .

 

Значение на ATC

Течностите като петрол са чувствителни към температурните колебания, обема е пряко свързана с температурата. Вие искате да сте сигурни, че не губите ежегодно заради температурните колебания, както в много случаи доставката от  цистерната до резервоара вече е компенсирана до 15 °C. ATC осигурява справедлив начин за зареждане на търговците и крайните клиенти. Системата трябва да бъде 100% надеждна.  Мехатронната  системата на Токхайм е стабилна и надеждна изградена с качествени тествани  механични части. Нашите усъвършенствани електроники на Пулсерите работят в “реално време”, контролирани от мощно софтуерно приложение, работещо със сложни съчетания и алгоритми. Tokheim  ATEX сертифицираната ATC система е приложима за всички видове горива / продукти (бензин, дизел).

.